Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Павловський Олексій Михайлович

Загальна інформація

Науковий ступень Кандидат наук
Вчене звання Доцент
Дані за місцем роботи Кафедра приладiв та систем орiєнтацiї i навiгацiї ПБФ Доцент

Контактна інформація

Особиста сторiнка intellect.kafpson.kpi.ua/profile/pom51

Нагороди/Державні премії ...